ماشین های اداری، دستگاه کپی، پرینتر، ویدیو پروژکتور، قطعات کامپیوتر، تجهیزات فروشگاهی و مواد مصرفی
CPU پردازشگر
wonderful

لیست محصولات Intel

Intel - G3260

210,000 تومان

Intel - G3250

210,000 تومان

Intel - G4400

0 تومان

Intel - 7700K

1,430,000 تومان

Intel - 4790

0 تومان

Intel - 6700K

1,270,000 تومان

Intel - 4790K

1,580,000 تومان

Intel - 7600K

105,000 تومان

Intel - 7600

885,000 تومان

Intel - 6600K

1,090,000 تومان

Intel - 6600

992,000 تومان

Intel - 6400

714,000 تومان

Intel - 4460

655,000 تومان

Intel - 6100

410,000 تومان

Intel - 4170

428,000 تومان

Intel - 4160

426,000 تومان